học ngữ pháp tiếng anh IOStudy

theo sơ đồ tư duy MindMap
Present and past ( 7 đề mục )
Nhóm ngữ pháp PRESENT AND PAST tổng hợp các kiến thức cơ bản nhất về Thì hiện tại đơn và Quá khứ đơn. Từng vấn đề ngữ pháp như: động từ tobe, công thức và cách sử dụng các thì được sơ đồ hóa dưới dạng minmap ngữ pháp trực quan, giúp người học tiếp thu kiến thức một cách có hệ thống và vận dụng chúng một cách hiệu quả vào giao tiếp hàng ngày.
Present perfect and past ( 8 đề mục )
Nhóm ngữ pháp PRESENT PERFECT AND PAST gồm 8 mục ngữ pháp cơ bản, giải thích chi tiết các vấn đề liên quan đến các thì “Hiện tại hoàn thành”, “Quá khứ hoàn thành” và các cấu trúc ngữ pháp điển hình có động từ được chia ở dạng ‘ Hoàn thành’ và ‘ Hoàn thành tiếp diễn’
Future ( 7 đề mục )
Tất cả các vấn đề liên quan đến cách dùng ngữ pháp Tiếng Anh ở tương lai được tổng hợp vào mục ngữ pháp “ Future”, ví dụ như : Thì tương lai đơn , Tương lai tiếp diễn, so sánh các cấu trúc và chỉ ra sự khác biệt khi sử dụng các thì tương lai trong tiếng Anh. Ngoài ra, các giáo cụ trực quan như: sơ đồ ngữ pháp hay video hướng dẫn của giáo viên bản ngữ giúp học viên học tập một cách hiệu quả nhất.
Modals ( 10 đề mục )
Nhóm ngữ pháp MODAL tổng hợp và giải thích tất cả các vấn đề liên quan đến động từ quyết thiếu. Các sơ đồ ngữ pháp khoa học chỉ ra công thức, cách sử dụng của May, Might, Could, Should trong từng tình huống giao tiếp cụ thể với các hình ảnh minh họa trực quan. Bên cạnh đó, việc giải thích ngữ pháp từ giáo viên bản ngữ cùng với bài thực hành ngữ pháp giúp học viên học tập hiệu quả và rút ngắn lộ trình học tập.
Pronouns and determiners ( 11 đề mục )
PRONOUN AND DETERMINER là mảng ngữ pháp lớn gồm 11 mục ngữ pháp nhỏ xoay quanh các vấn đề về đại từ và từ xác định. Sơ đồ ngữ pháp so sánh sự khác nhau giữa các đại từ giúp học viên vận dụng chúng tốt hơn vào giao tiếp hàng ngày. Phần ngữ pháp tham khảo và các video được thực hiện bởi các giáo viên bản ngữ giúp người học có kết quả học tập.
Relative clauses ( 3 đề mục )
Nhóm ngữ pháp RELATIVE CLAUSE gồm 3 bài giảng ngữ pháp đầy đủ và chi tiết về cách sử dụng đại từ quan hệ trong Tiếng Anh. Các bài ngữ pháp không chỉ giúp học viên phân biệt được cách sử dụng của các đại từ quan hệ, mà còn giúp học viên vận dụng chúng vào đúng ngữ cảnh.
Adjectives and adverbs ( 14 đề mục )
Nhóm ngữ pháp ADJECTIVES AND ADVERBS tổng hợp một cách đầy đủ và chi tiết nhất các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Tính từ (adj) và Trạng từ (adv) trong Tiếng Anh. Đây là mảng ngữ pháp rộng và người học thường hay mất điểm trong các bài thi hoặc sử dụng sai ngữ cảnh. Với 14 đề mục ngữ pháp về chủ đề này ADJECTIVES AND ADVERBS tháo gỡ mọi thắc mắc của học viên về các vấn đề liên quan.
Conjunctions and prepositions ( 8 đề mục )
Các cấu trúc liên quan đến Liên Từ và Giới Từ trong Tiếng Anh được tổng hợp và trình bày chi tiết trong mục ngữ pháp CONJUCTION AND PREPOSITION. Các vấn đề từ cơ bản đến nâng cao được cụ thể hóa bằng sơ đồ tư duy mindmap, giúp học viên định hình một cách tổng quan về mục ngữ pháp mình cần nắm vững và hiểu sâu hơn về cách sử dụng giới từ và liên từ trong các bài tập Tiếng Anh.
If and wish ( 4 đề mục )
Nhóm ngữ pháp IF AND WISH gồm 4 mục ngữ pháp về câu điều kiện và câu giả định chứa “wish” trong tiếng Anh. Các sơ đồ ngữ pháp thống kê một cách đầy đủ công thức, cách sử dụng, đảo ngữ của 3 loại câu điều kiện và các vấn đề liên quan đến mệnh đề chứa “ wish”. Bên cạnh đó, video hướng dẫn của giáo viên bản ngữ sẽ giúp học viên củng cố kiến thức về mảng ngữ pháp này.
Passive ( 4 đề mục )
PASSIVE là nhóm ngữ pháp tổng hợp và thu gọn tất cả các vấn đề liên quan đến thể bị động mà người học hay gặp phải khi thực hành Tiếng Anh. Với 4 đề mục được chia làm 2 phần: Thể bị động của các thì cơ bản và các cấu trúc bị động đặc biệt, người học sẽ hệ thống được kiến thức một cách dễ dàng.
Questions and auxiliary verbs ( 3 đề mục )
Các vấn đề về câu hỏi và các trợ động từ trong Tiếng Anh như: các dạng câu hỏi, cấu trúc câu hỏi và trợ động từ được giải thích chi tiết và rõ ràng trong mục ngữ pháp QUESTION AND AULIXIARY VERB. Mindmap ngữ pháp khoa học, video giảng dạy của giáo viên giảng ngữ sẽ giúp học viên nắm được kiến thức một cách hiệu quả nhất.
-ing and the infinitive ( 19 đề mục )
ING AND INFINITIVE là mảng ngữ pháp lớn bao gồm tất cả các trường hợp về động từ ở hai dạng chính là V-ing và V-infinitive ( động từ dạng nguyên thể không có TO) một cách đầy đủ và khoa học nhất. 19 mục ngữ pháp nhỏ là các trường hợp cụ thể về động từ với ví dụ được minh họa bằng hình ảnh giúp học viên nhớ kiến thức nhanh và lâu hơn.
Articles and nouns ( 9 đề mục )
Nhóm ngữ pháp ARTICLE AND NOUN được chia thành 9 mảng ngữ pháp cụ thể về cách dùng mạo từ và danh từ trong văn nói và viết của người bản ngữ. Mỗi một đề mục ngữ pháp đều có đầy đủ các phần: sơ đồ ngữ pháp, giải thích ngữ pháp, bài tập thực hành ngữ pháp và video hướng dẫn học tập của giáo viên bản ngữ.
Prepositions ( 12 đề mục )
Các vấn đề liên quan đến giới từ được tổng hợp đầy đủ trong mảng ngữ pháp PREPOSITION. 13 đề mục ngữ pháp từ đơn giản đến phức tạp như: cách sử dụng giới từ, giới từ đi với danh từ, giới từ đi với động từ được giải thích một cách chi tiết và khoa học nhờ các yếu tố trực quan sinh động như sơ dồ, hình ảnh, video.