4 Cách đơn giản chinh phục cụm động từ trong tiếng Anh

24/01/18
loading...

1. Nhìn vào tiểu từ (mạo từ, giới từ, phó từ)

 

Chìa khóa để hiểu những cụm động từ thông dụng trong tiếng Anh nằm ở tiểu từ. Ví dụ, bạn nghĩ sao về nghĩa của những cụm động từ in đậm này?

a) House prices are going up.

b) She got over the cold after a few days’ rest.

Bạn có thể hiểu được nghĩa của những cụm động từ này chỉ cần dựa vào tiểu từ.  Thực tế, bạn có thể biết được nghĩa của những tiểu từ này (‘up’ nghĩa là đạt tới một mức độ cao hơn, ‘over’ nghĩa là đi từ 1 mức độ/ giai đoạn/ địa điểm này đến 1 mức độ/ giai đoạn/ địa điểm khác), do đó chúng sẽ giúp bạn hiểu được nghĩa của cả cụm động từ.

2. Căn cứ vào động từ!

Đôi khi động từ của cụm động từ đó có thể giúp bạn (trong nhiều trường hợp, tiểu từ chỉ để trang trí – được thêm vào làm cho từ có sắc thái nghĩa rất mơ hồ). Ví dụ, bạn nghĩ gì về những cụm động từ in đậm sau đây, chúng có nghĩa là gì?

a) My car broke down as I was driving along the motorway.

b) They were running about in the garden.

Bạn có thể đoán được nghĩa của những cụm động từ này từ nghĩa của động từ. Tiểu từ chỉ như phần phụ được thêm nào!

Căn cứ vào ngữ cảnh!

Một điều quan trọng khác là nhìn vào ngữ cảnh.

a) What are the people talking about? What’s being discussed? What’s the topic of conversation? Bạn sẽ tìm ra nghĩa của cụm động từ này dễ hơn.

3. Đoán!

 

Nếu như bạn không có ngữ cảnh, thì chìa khóa chính là đoán và dùng trực giác của bạn để tìm ra nghĩa của chúng. Thực tế, cách này giành cho người bản ngữ. Không có ai ngồi xuống và học các cụm động từ trong thứ tiếng mẹ đẻ của họ cả - họ học chúng qua việc nghe hoặc đọc chúng trong ngữ cảnh. Và đây cũng là điều bạn nên làm - đoán nghĩa của những cụm động từ thông dụng trong tiếng Anh thông qua ngữ cảnh.

4. Phát triển vốn kiến thức thụ động của bạn về cụm động từ!

 

Điều quan trọng nhất về cụm động từ là có thể hiểu được chúng. Đừng lo lắng về cách dùng chúng vì chúng sẽ đi kèm trong phần thực hành và được lặp lặp lại trong quá trình sử dụng ngôn ngữ. Hãy phát triển kiến thức thụ động của bạn về những cụm động từ thông dụng trong tiếng Anh bằng cách đọc và nghe tiếng Anh. Và hãy nhớ rằng, khi bạn nói hoặc viết tiếng Anh, bạn không cần thiết phải dùng cụm động từ vì chúng thường có những cách thay thế khác để diễn đạt ý.

Đăng ký là thành viên của IOStudy để có cơ hội luyện tập các bộ từ vựng theo chủ đề tại đây.